X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

روزگاری شهر ما ویران نبود...... دین فروشی اینقدر اسان نبود ..... 

صحبت از موسیقی عرفان نبود .....هیچ صوتی بهتر از قرآن نبود.....  

دختران را بی حجابی ننگ بود..... رنگ چادر بهتر ازهر رنگ بود.....  

پشت پا بر دین زدن ازاد گیست..... حرف حق گفتن عقب افتاد گیست.....  

بی تو منکر ها همه معروف شد..... کینه توزی با دلی مکشوف شد.....  

بی تو دلهامان به جان امد بیا